Lucia Ciglar

Dr. rer. nat.

Lucia Ciglar

Váš sprievodca svetom
vedy. molekulárnej biológie. vizualizácie dát. vedeckej gramotnosti. infografík.

Som molekulárna biologička,
ktorá túži pomáhať pri rozvíjaní
vedy na Slovensku.

Veda

Čomu sa
venujem

Komunikácia
a popularizácia
vedy

Slovami Marie Curie Sklodowskej:

“Ničoho v živote sa nesmieme báť, treba len všetkému porozumieť.”

Práve presvedčenie, že nedostatočné porozumenie je jednou z hlavných príčin nedôvery voči vede, ma viedlo k založeniu Instagramového profilu

@kreslim_vedu.

Tu sa snažím prinášať zaujímavé a aktuálne informácie zo sveta vedy tak, aby boli pochopiteľné pre každého. Je pre mňa pritom dôležité objasňovať, ako vedci k novým poznatkom prišli a akými pravidlami sa vedecké bádanie riadi. Verím, že práve nahliadnutie do zákulisia vedy a pochopenie vzniku vedeckých informácií zásadným spôsobom prispieva k budovaniu kritického myslenia.

Kruzidlo

Vizualizácia dát a grafiky
pre vedeckú komunitu

Obrázky sú neoddeliteľnou súčasťou vedy, či už ide o odborné publikácie, prednášky alebo učebnice. Sú kľúčové pri prezentácii získaných dát a majú zásadný vplyv na dosah a úspešnosť vedeckého výskumu. Napriek tomu sa ich prínos pre propagáciu odborných tém často podceňuje. Preto som sa už počas aktívnej vedeckej kariéry začala zaujímať o grafické spracovanie dát a prispela som k viacerým úspešným publikáciám a grantovým žiadostiam. Pracujem s rôznymi typmi obrázkov, od primárnych dát až po ilustrácie, a takisto na rôznych úrovniach – už pripravené obrázky môžem zdokonaliť alebo ich sama navrhnem od úplného základu. Vďaka bohatým skúsenostiam s publikovaním a vedou samotnou dokážem použitím vhodných grafických nástrojov efektívne, zrozumiteľne a zároveň pútavo komunikovať vedecké zistenia a podporiť tým váš výskum.

Kruzidlo

Odborné infografiky
pre laickú verejnosť

Ľudský mozog je evolučne predurčený k rozpoznávaniu vizuálnych vnemov a obrázok dokáže spracovať asi 60 000-krát rýchlejšie ako text. Práve schopnosť zaujať a získať pozornosť je v dnešnej dobe informačnej explózie veľmi cenná. Štúdie navyše preukázali, že obrázky vhodne doplnené textom, teda infografiky, sú najúčinnejšou formou ako dosiahnuť pochopenie a zapamätanie si komplexných tém. Takýto typ odborných obrázkov má široké spektrum využitia v online alebo tlačenej inzercii či v rôznych edukačných materiáloch. Obrázky pripravujem individuálne a na mieru konkrétnym požiadavkám každého klienta.

Kruzidlo

Poradenstvo, vzdelávanie
a mentoring v oblasti
prírodných vied

Takmer 15 rokov som sa pohybovala vo svete špičkovej vedy. Teraz by som rada využila svoje skúsenosti a vášeň pre vedu v prospech Slovenska. Poskytujem odborné konzultácie biotechnologickým firmám a startupom, navštevujem školy s programom o biológii alebo vedeckom myslení, radím študentom a mladým vedcom pri ich kariérnych rozhodnutiach. Uvítam a rada sa s vami pozhováram o každom nápade, ako môžem byť nápomocná pri rozvíjaní vedy a vedeckej gramotnosti v našom regióne.

O mne

3P ako moje pririty

PRESNOSŤ

>

Ako vedec si nadovšetko ctím fakty a pravdu. Odbornosť a precíznosť sú preto alfou a omegou mojej tvorby.

PREHĽADNOSŤ

>

Aby obrázky plnili svoj účel, je dôležité, aby boli prehľadné. Prispôsobujem ich preto cieľovému publiku a snažím sa docieliť správny pomer medzi informačnou hodnotou a zrozumiteľnosťou.

PÚTAVOSŤ

>

Originalita, dôvtip, jedinečnosť. V dnešných uponáhľaných časoch je stále náročnejšie vzbudiť záujem a preto si dávam záležať, aby sa to mojim obrázkom podarilo.

Môj príbeh
a vízia

Od mušiek cez obrázky až k popularizácii. Tak by sa dal opísať môj životný príbeh v skratke. Začal štúdiom biochémie a bunkovej biológie na Jacobs University v nemeckých Brémach. Tam veľmi rýchlo prišiel pocit úľavy, keď som po dlhých rokoch hľadania sa a tápania zistila, že veda je to, pre čo som bola stvorená. O chvíľu na to som počas letného praktika na Univerzite Cambridge objavila svoju ďalšiu vášeň – vínne mušky, teda Drozofily. Láska k týmto fascinujúcim a užitočným malým bytostiam ma zaviala na European Molecular Biology Laboratory (EMBL) do Heidelbergu. Tu som strávila nesmierne šťastných a intenzívnych 11 rokov. Najprv ako doktorandtka a neskôr vedecká pracovníčka v skupine Eileen Furlong, kde sme pomocou genomiky skúmali, ako sa v embryu dôsledkom regulácie génov tvoria rôzne typy buniek. Hovorí sa, že z EMBL sa každému ťažko odchádza a ja to môžem potvrdiť. Je to výnimočné miesto, kde vedeckej kreativite nestoja v ceste žiadne prekážky. Už vtedy som sa začala venovať vizualizácií dát a prispela som k viacerým úspešným publikáciam. Z tejto mojej záľuby sa vyvinula ďalšia vášeň, v ktorej som na diaľku pokračovala aj po návrate na Slovensko. S príchodom pandémie som stála pred ďalšou výzvou – ako využiť svoje vedomosti a skúsenosti pre dobro slovenskej vedy a celej spoločnosti. A tak začala ďalšia etapa môjho života, šíriť povedomie o vede, jej význame a kráse.

Kreslím vedu

Curriculum
vitae >

Konzultácie a poradenstvo v oblasti molekulárnej biológie

Veda je ako
maják v búrke.

Prečo je popularizácia
vedy dôležitá?

Veda prináša riešenia pre každodenný život a pomáha nám pochopiť svet okolo nás. Vytvára nové poznatky, ktoré prispievajú k uspokojeniu mnohých základných ľudských potrieb a zlepšujú našu životnú úroveň. Udalosti posledného roka nám ale ukázali, že pre využitie vedeckých objavov v náš prospech je potrebné, aby spoločnosť vedu akceptovala a dôverovala jej. K tomu je zasa nevyhnutné, aby neodborná verejnosť, ale aj médiá či politici chápali princípy, na ktorých veda stojí. Som presvedčená, že každý by mal mať základy vedeckého myslenia a práve budovanie vedeckej gramotnosti považujem za hlavný dôvod, prečo je dôležité vedu popularizovať.

Sila vizuálnej komunikácie

Referencie

Lucia Ciglar
PREDNÁŠKY, PODCASTY A DISKUSIE

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Čo sa do kníh (ne)zmestí
Beseda o popularizačných publikáciách (marec 2022, diskusia)

 

EMBL
Creative career in science visualization
(marec 2022, online prednáška)

Rotary Česko a Slovensko
Zo zákulisia vedy: čo sú vedecky podložené informácie a prečo by nás to malo zaujímať
(február 2022, online prednáška)

 

SKY Radio

Na Trojici vo dvojici
(február 2022, podcast)
natrojicivodvojici.sk

 

ucm_fmk

O práci s faktami v postfaktuálnej dobe
(november 2021, diskusia)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Ako sa tvorí vedecko-popularizačná grafika
(november 2021, prednáška)
tyzdenvedy.sk

 

Radio Kosice

Na východe niečo nové (september 2021, podcast)

> viac

 

komunikace21

Kurz Popularizace vědy a PR výzkumných institucí, Praha
(september 2021, prednáška)

ODBORNÉ GRAFIKY A PUBLIKÁCIE

Floc’hlay, S., Wong, E., Zhao, B., Viales, R. R., Thomas-Chollier, M., Thieffry, D., Garfield, D. A., & Furlong, E. (2020).
Cis-acting variation is common across regulatory layers but is often buffered during embryonic development.

Genome research, 31 (2).

> článok

 

Reddington JP, Garfield DA, Sigalova OM, Karabacak Calviello A, Marco-Ferreres R, Girardot C, Viales RR, Degner JF, Ohler U, & Furlong EEM. (2020)
Lineage-resolved enhancer and promoter usage during a time course of embryogenesis.

Developmental Cell 55 (5).

> článok

 

Ghavi-Helm Y, Jankowski A, Meiers S, Viales RR, Korbel JO, Furlong EEM. (2019)
Highly rearranged chromosomes reveal uncoupling between genome topology and gene expression.

Nature Genetics 51 (8).

> článok

 

Schor IE, Bussotti G, Maleš M, Forneris M, Viales RR, Enright AJ, Furlong EEM. (2018)
Non-coding RNA expression, function, and variation during Drosophila embryogenesis.

Current Biology 28 (22).

> článok

 

Furlong EEM, Levine M. (2018)
Developmental enhancers and chromosome topology.

Science 361 (6409).

> článok

 

Mikhaylichenko O, Bondarenko V, Harnett D, Schor IE, Males M, Viales RR, Furlong EEM. (2018)
The degree of enhancer or promoter activity is reflected by the levels and directionality of eRNA transcription.

Genes and Development 32 (1).

> článok

 

Erceg J, Pakozdi T, Marco-Ferreres R, Ghavi-Helm Y, Girardot C, Bracken AP, Furlong EE. (2017)
Dual functionality of cis-regulatory elements as developmental enhancers and Polycomb response elements.

Genes and Development 31 (6).

> článok

 

Zolotarev N, Maksimenko O, Kyrchanova O, Sokolinskaya E, Osadchiy I, Girardot C, Bonchuk A, Ciglar L, Furlong EEM, Georgiev P. (2017)
Opbp is a new architectural/insulator protein required for ribosomal gene expression.

Nucleic Acids Research 45 (21).

> článok

 

Khoueiry P, Girardot C, Ciglar L, Peng PC, Gustafson EH, Sinha S, Furlong EE. (2017)
Uncoupling evolutionary changes in DNA sequence, transcription factor occupancy and enhancer activity.

Elife.

> článok

 

Cannavò E, Koelling N, Harnett D, Garfield D, Casale FP, Ciglar L, Gustafson HE, Viales RR, Marco-Ferreres R, Degner JF, Zhao B, Stegle O, Birney E, Furlong EE. (2017)
Genetic variants regulating expression levels and isoform diversity during embryogenesis.

Nature 541 (7637).

> článok

 

Mbodj A, Gustafson EH, Ciglar L, Junion G, Gonzalez A, Girardot C, Perrin L,Furlong EE, Thieffry D. (2016)
Qualitative dynamical modelling can formally explain mesoderm specification and predict novel developmental phenotypes.

PLoS Computational Biology 12 (9).

> článok

 

Ghavi-Helm Y, Klein FA, Pakozdi T, Ciglar L, Noordermeer D, Huber W, Furlong EE. (2014)
Enhancer loops appear stable during development and are associated with paused polymerase.

Nature 512 (7512).

> článok

 

Cannavò E, Khoueiry P, Garfield DA, Geeleher P, Zichner T, Gustafson EH, Ciglar L, Korbel JO, Furlong EE. (2016)
Shadow enhancers are pervasive features of developmental regulatory networks.

Current Biology 26 (1).

> článok

 

Rembold M*, Ciglar L*, Yanez-Cuna JO, Zinzen RP, Girardot C, Jain A, Welte MA, Stark A, Leptin M, Furlong EE. (2014)
A conserved role for Snail as a potentiator of active transcription.

Genes & Development 28 (2).
*equal contribution

> článok

 

Cunha PM, Sandmann T, Gustafson EH, Ciglar L, Eichenlaub MP, Furlong EE. (2010)
Combinatorial binding leads to diverse regulatory responses: Lmd is a tissue-specific modulator of Mef2 activity.

PLoS Genetics 6 (7).

> článok

 

Ciglar L and Furlong EE. (2009)
Conservation and divergence in developmental networks: a view from Drosophila myogenesis.

Current Opinion in Cell Biology 21 (6).

> článok

FIREMNÍ KLIENTI

EMBL

cord blood center

Sapientis

komunikace21

Spolupráce

LadyUP
Zeptej se vedce
SAAP
PreMatOut

Kontaktujte ma

a rozvíjajme vedu spoločne!

Copyright 2022 · Lucia Ciglar